www littleoslo
     
 
         
 
         
    當強迫的意象成群
   
         
   

恐懼乘以焦慮
而所得的想像總帶著殘忍
正如將媽媽煮成肉湯
或跟爸爸一起慢慢的烤好
甚至是把誰做成刺身生吃
那不僅僅是一種味覺上的折磨
當強迫的意象成群
面對 成了唯一逃走的 可能

( 寫於2001年夏 )

   
         
    words