Categories
台灣 國語單曲 國語流行

卡卡 – 難懂難愛


難懂難愛

主唱:卡卡
作曲:卡卡
填詞:海藍
編曲:
監製:

歌詞

廿歲多的光陰 彷似轉眼虛耗大半生
曾學過要每日努力做人 而其實做了某人
沒法到處滿足 身邊的人 心灰自困
不敢相信人 找不到護蔭 再痛都只懂強忍

縱遇愛人 總拋不開往日那些遺憾
一等再等 對或錯都失掉指引
抱著疑問 到底因否走那人生

談何謂因該 有何不該 結果只剩下無奈
盡是傷害 又怎想像未來 哪怕永沒存在
誰甜蜜精彩 誰分開 難道生命就得愛跟不愛
活了大半生方知我大概 根本都不懂哪樣愛

縱遇愛人 總拋不開往日那些遺憾
一等再等 對或錯都失掉指引
抱著疑問 到底因否走那人生

談何謂因該 有何不該 結果只剩下無奈
盡是傷害 又怎想像未來 哪怕永沒存在
誰甜蜜精彩 誰分開 難道生命就得愛跟不愛
活了大半生方知我大概 根本都不懂哪樣愛

談何謂因該 有何不該 結果只剩下無奈
盡是傷害 又怎想像未來 哪怕永沒存在
誰甜蜜精彩 又誰分開 難道生命就得愛跟不愛
活了大半生方知我大概 根本都不懂哪樣愛

mango

Leave a Reply