Categories
粵語單曲 香港 廣東流行

周國賢 – 大人的科學


大人的科學

大人的科學

主唱:周國賢
作曲:周國賢
填詞:藍奕邦
編曲:周國賢
監製:周國賢 / Goro Wong

歌詞

點解火星忽然會爆炸
也許基因和姻緣未夾吧
問點解冰川忽然會暖化
那貪嗔痴和虛榮未放下

紅綠燈 點解它閃呀!
每日對住電腦
點解變到無感情 會發霉

OH… 亦不知道 揀邊一隻藥膏
遮蓋到 這城內最糟
每天禱告 能否得到永生不老 OH…… 

大時代要隕落 播著邊首音樂
地球就快爆鑊 點樣至得救獲
問誰是隻豺狼 點先瓦解這鐵幕
不停發問 都未有回響
好比科學 好比數學 高深哲學

點解身體機能會退化
也許腰骨和尊嚴是軟吧
問點解一匹鹿能似隻馬
也許身家和光環未夠吧
而衛星 它會否可探測
世上每樣煩惱
假使想找到生路 要趁早

OH… 如這國度 一早都無醫藥
通處都 污泥共糞土
誰也徒勞 你吞仙丹也修不到 OH……

大時代要隕落 播著邊首音樂
地球就快爆鑊 點樣至得救獲
問誰是隻豺狼 點先瓦解這鐵幕
這樣好學 無非想更加醒覺

地層任你去鑿 可否找到收穫
面皮是厚是薄 可否有把尺度
若然是你陣亡 邊位抹走你下落
不停發問 幾時有回響?
好比科學 好比數學 高深哲學

apple

Leave a Reply