Categories
馬來西亞 國語單曲 國語流行

品冠 – 我以為


我以為

主唱:品冠
作曲:品冠
填詞:黃婷
編曲:伍冠諺
監製:品冠

歌詞

妳曾說不想有天讓我知道 妳對他 有那麼好
妳說會懂 我的失落 不是靠寬容 就能夠解脫

我以為我出現的時候剛好 妳和他 正說要分開
我以為妳 己對他不再期待 不縱容他 再給妳傷害

我以為我的溫柔 能給妳整個宇宙
我以為我能全力 填滿妳感情的缺口
專心陪在妳左右 彌補他一切的錯
也許我太過天真 以為奇蹟會發生

他讓妳紅了眼眶 妳卻還笑著原諒
原來妳早就想好妳要留在誰的身旁
我以為我夠堅強 卻一天天的失望
少給我一點希望 希望就不是奢望

我以為我的溫柔 能給妳整個宇宙
我以為我能全力 填滿妳感情的缺口
專心陪在妳左右 彌補他一切的錯
也許我太過天真 以為奇蹟會發生

他讓妳紅了眼眶 妳卻還笑著原諒
原來妳早就想好妳要留在誰的身旁
我以為我夠堅強 卻輸得那麼絕望
少給我一點希望 希望就不是奢望

apple

1 reply on “品冠 – 我以為”

Leave a Reply