Categories
獨立 粵語單曲 香港 實驗 搖滾

意色樓 快樂的結局


快樂的結局

主唱:意色樓
作曲:意色樓
填詞:禮
編曲:禮
監製:意色樓

歌詞

交換 快樂 遊戲
昏暗下動作再交替吧
懶去理真相
不打緊 不掛勾 睡醒後
今夜無論 作客我家 帶我回你家
到目的地
一塊扔下
搖擺吧 省略
來感恩 得恬靜 無苦難
若可再到你家
再重臨 遊舊地 再碰到
那夜不理 作客我家 帶我回你家
不返
再交換 快樂
過往 雖然失望
被投閒置散 懷抱裡再沒閞係
雲銷煙散
再看你 再看我 眼裡空白
再看你 再看我 再無謊話
一聲 不發 溶解
交換 快樂的結局
情況不太壞
交換 快樂的結局
情況可更壞
一臉快活地結束 轉眼太快
交換 快樂的結局
情況不太壞
情況可壞 情況可壞
轉眼 再見 太快

試聽連結:AN ID SIGNAL

apple

Leave a Reply