Categories
粵語單曲 翻唱 香港 廣東流行

歌莉雅 – 原諒我是我


歌莉雅 原諒我是我 MV 歌詞

原諒我是我

主唱:歌莉雅
作曲:竹內瑪利亞
填詞:潘源良
編曲:Ben Cheung
監製:何鈞源

歌詞

原諒我這天離別你 請不必為我再痛悲
不必強求再可一起 不要恨怨你自己
原諒我再不能為你 甘心遷就去等轉機
彼此折磨到底沒了期 緣份終結沒餘地 對不起

我確實曾話過永遠一起 心底也願意痴情莫說別離
可惜真愛縱使全無禁忌 仍會動搖著我動搖著你
我確實曾為你無後悔地 將一切恨怨都全置諸不理
原諒我是我 只有絕情流淚遠離

原諒我這天離別你 請不必為我再痛悲
不必強求再可一起 不要恨怨你自己
原諒我再不能為你 甘心遷就去等轉機
彼此折磨到底沒了期 緣份終結沒餘地 對不起

我確實曾話過永遠一起 心底也願意痴情莫說別離
可惜真愛縱使全無禁忌 仍會動搖著我動搖著你
我確實曾為你無後悔地 將一切恨怨都全置諸不理
原諒我是我 只有絕情流淚遠離
原諒我是我 只有絕情流淚遠離

apple

Leave a Reply