Categories
粵語單曲 香港 廣東流行

許廷鏗 – 你在我在


許廷鏗 - 你在我在 歌詞 mv lyrics

你在我在

主唱:許廷鏗
作曲:Howie@Dear Jane
填詞:陳詠謙
編曲:Dear Jane
監製:Howie@Dear Jane.關禮琛

歌詞

旁人在唾罵 旁人在笑話
仍然踏上路遙遠 不要分岔
人生的沙漠不可怕
由我 帶著你走出這風沙

陪著你受苦你別下沉
憑著愛令所有事也發生
茫茫大世界 身邊有個人
只需要你在 我在 沒變更

旁人在唾罵 旁人在笑話
仍然踏上路遙遠 不要分岔
人生的沙漠不可怕
由我 帶著你走出這風沙

凝望這地方每道裂痕
凝望世事不正義也發生
回頭又振作 身邊有個人
多得有你在 我在 沒變更

旁人在唾罵 旁人在笑話
仍然踏上路遙遠 不要分岔
人生的沙漠不可怕
由我 帶著你走出這風沙

我繼續背負重擔 心中有骨氣支撐
只因我講過無限歲月都沖不淡
愛簡單 但是維持艱難

旁人在唾罵 旁人在笑話
仍然踏上路遙遠 不要分岔
人生的傷患不可怕
由我 抱著你輕撫你傷疤
一點都不怕 一點都不怕

apple

Leave a Reply