Categories
獨立 粵語單曲 香港 搖滾

野良犬 – 沙灘


沙灘

主唱:野良犬
作曲:野良犬
填詞:阿騏@野良犬
編曲:野良犬
監製:

歌詞

來熱鬧熱鬧這海灘 藍的天藍的海是有限
來親親來親親浪湧翻 嚟沙灘嚟沙灘莫再慢

要 Sexy 艷女郎 搞間小店過日子

人活著人活著是瞬間 別傷悲野傷悲會燦爛
來親親來親親我臂彎 齊玩玩齊玩玩別發難

怕這樣換份糧 怕失去這夏天

就算買百萬靚衫 仍嫌麻煩未習慣
我貪 縱使很懶很懶 
若怕要每日上班 完全係自由時間 
快玩 天色將晚 搬去沙灘

人活著人活著是瞬間 別傷悲野傷悲會燦爛
來親親來親親我臂彎 齊玩玩齊玩玩別發難

怕這樣換份糧 怕失去這夏天

就算買百萬靚衫 仍嫌麻煩未習慣
我貪 縱使很懶很懶 
若怕要每日上班 完全係自由時間 
快玩 天色將晚 搬去沙灘

就算買百萬靚衫 仍嫌麻煩未習慣
我貪 縱使很懶很懶 
若怕要每日上班 完全係自由時間 
快玩 天色將晚 搬去沙灘

apple

Leave a Reply