Categories
香港 國語單曲 國語流行

陳鴻碩 – 沙粒


沙粒

主唱:陳鴻碩
作曲:陳鴻碩
填詞:林俊
編曲:葉肇中
監製:

歌詞

你的背影 浮現 在我灰色世界
沒有你的日子 呼吸都不容易
有一句話總記在 心底
就是今生今世
靜靜等待 你回來 比一切都重要
雙眼雙腳拱送你 我都願意
至少能給我重來 一次

讓我再說我愛你
東京鐵塔春天的合影
冬天欣賞法國夜景
故事不經意己消失得 不著痕跡
愛情就這樣化成沙粒 曾經努力一點點揀起
緊緊的握手裡卻 又給雨水 狠狠一瞬間淋濕
在我 指縫中 流去

你的背影 浮現 在我灰色世界
沒有你的日子 呼吸都不容易
有一句話總記在 心底
就是今生今世
東京鐵塔春天的合影
冬天欣賞法國夜景
故事不經意己消失得 不著痕跡
愛情就這樣化成沙粒 曾經努力一點點揀起
緊緊的握手裡卻 又給雨水 狠狠一瞬間淋濕

愛情 就這樣 化成沙粒

apple

Leave a Reply