Categories
粵語單曲 精選MV 香港 廣東流行

李拾壹 – 少年圍揼的煩惱

李拾壹 - 少年圍揼的煩惱

少年圍揼的煩惱

主唱:李拾壹
作曲:李拾壹
填詞:李拾壹
編曲:李拾壹
監製:黃艾倫 / 翁瑋盈 / 林一峰

歌詞

單手起重機 用武力摧毀你 我理得你O不OK
貼膠布亦無謂 棧死
用戰略玩死你 左匿右匿返屋企 Yeah

未向老師舉報 那芥蘭炒得好不好
這一記用全力 Oh No
劇痛立即嘔泡 那快感十分恐怖
沒有預先警告 實太賤格避唔到

我狼戾 也無乜自制 很想發威將你砌低
我身份 我也可自製 偏偏太少主角位
極之想別人欣賞 為求掌聲圍住我
可惡是心中靈魂普通 迫使著我
集結大中小過 為証實出生無錯

雙腿發麻地走 避去邊先隱秘
想過復仇 但我真的好痺

俾你哋 面對面的飛我 擦紙膠橡筋都很多(想走?想走?)
最憎我淚流扮坎坷(抵死 抵死)
在午後「開心角」 我褲鏈爆開幾吋
未怕內傷出血喎 係怕被你遺忘左

比起你哋 我好慘 但已經習慣 只想有位觀眾(想走?想走?米酒!咪走!咪走!)
到底 我身份 我可否自製 可惜太少主角位(抵死 抵死 抵死 抵死)
極之想別人欣賞 為求掌聲圍住我(想走?想走?米酒!咪走!咪走!)
可惡是心中靈魂普通 迫使著我(抵死 抵死 抵死 抵死)
任佢地去折磨 任佢地整蠱我 避免遇見外婆 為証實出生無錯

比起你哋 我好慘 但已經習慣 只想有位觀眾(踎低 起身 踎低 起身 起身)
到底 我身份 我可否自製 可惜太少主角位(小心 先生 睇到 睇到)
極之想別人欣賞 為求掌聲圍住我(踎低 起身 踎低 起身 起身)
可惡是心中靈魂普通 迫使著我(小心 先生 睇到 睇到)
惡爺上身幾串 褲鏈爆多幾吋 被世道去折磨 被証實出生太錯

(起身 起身 終需 起身 起身)避免遇見外婆 避免遇見外婆
(小心 先生 睇到 睇到)避免遇見外婆 避免遇見外婆
(冷鐘 冷鐘 冷鐘 冷鐘 冷鐘)就快遇見外婆 就快遇見外婆