Categories
粵語單曲 香港 廣東流行

側田 – 幸福止痛


側田 - 幸福止痛 歌詞 MV

幸福止痛

主唱:側田
作曲:側田
填詞:陳詠謙
編曲:Edward Chan
監製:Edward Chan

歌詞

愛是愛 但你不在
我恨我 站這乞討的舞台
恥笑聲 橫越滄海
我亦笑 在笑希望不再

歸來吧 已死的那人
我當年 尚有赤心

為了幸福狂奔
為了幸福迷失了半生
未見夢想成真
無人夜裡就讓拳頭劇震
不見上帝跌下指引 目前仍然被困
不要再下沉 我想相信救贖 和我極近

痛就痛 為了生活
你做你 在你家室中應門
不要管 無事可管
有幻覺 做我的另一半

生存吧 在生的廢人
我不能 令你變心 轉身

為了幸福狂奔
為了幸福迷失了半生
未見夢想成真
無人夜裡就讓拳頭劇震
不見上帝跌下指引 目前仍然被困
這裡有病人 病出真懺悔或假興奮

朝著幸福狂奔
無人沒有傷痕
未見夢想成真
無人夜裡回憶殘餘入滲
怎戒掉那氣絕的癮 我要好好求生
記得不要再下沉 我想相信救贖 和我極近
我不死我要等 醫好我的吻

apple

Leave a Reply