Categories
粵語單曲 香港 說唱

廚房仔 Chef – 表態


主唱:廚房仔 Chef
作曲:
填詞:
編曲:
監製:

歌詞

一次又一次嘅挫敗 只會令呢團火更壯大 
你哋一步又一步走向腐敗 
自私自利俾你班人敗壞 
個世界唔係你哋玩晒 呢度無人想俾人淘汰 
你咪大驚小怪 邊個話草根唔可以有氣派 
我唔打煲呔 我鍾意吹雞掃街 
點解你將靈魂賤賣 
邊度有市場 就喺邊度販賣 
你呢種人覺唔覺得自己醜怪 
你哋既口號 已經輸晒 
出黎打個轉 就話省靚招牌 
最後連條呔都唔見埋 拜拜 

我唔怕跌 唔怕痛 唔怕艱辛 
盡力去飾演 我自己 
我唔怕無 唔怕生 唔怕死 
盡力去超越 我自己 
我唔怕贏 唔怕輸 唔怕搜 
盡力去表達 我自己 
我唔怕酸 唔怕苦 唔怕拉 
做任何事 都對得住自己 

繼續用音樂發表宣言 繼續一步一步向前 
用創作去發表意見 問題唔係你睇得咁片面 
有人用畢生時間建立夢想 
有人突然轉呔 世事無常 
玩遊戲 唔一定攞獎 
但係呢劑你 擺明係搶 
呢度無人買你怕 一係屌極你都唔鬆化 
腳震就返屋企 練吓紮馬 
要做就唔好怕俾人責罵 
你咁做 係咪想成為笑話 
擦鞋最好 學吓普通話 
見到你個樣 當堂口啞 
做呢場戲使唔使咁誇呀 巴打 

我唔怕跌 唔怕痛 唔怕艱辛 
盡力去飾演 我自己 
我唔怕無 唔怕生 唔怕死 
盡力去超越 我自己 
我唔怕贏 唔怕輸 唔怕搜 
盡力去表達 我自己 
我唔怕酸 唔怕苦 唔怕拉 
做任何事 都對得住自己 

小丑留返俾你做 
反派留返俾我做 
你哋班人根本唔係路 
屌你都廢事同你嘈 
見有著數就走去做 
無著數又鬼鍊咁嘈 
你哋班人唔夠膽勞嘈 
就等我嚟完成呢個任務 

apple

Leave a Reply