Categories
粵語單曲 翻唱 香港 廣東流行

關楚耀 – 心跳呼吸正常


心跳呼吸正常

主唱:關楚耀
作曲:徐日勤
填詞:林振強
編曲:
監製:

歌詞

有心 仍來電關心 關注近況
放心 仍承受得起 雖已受創
其實我即使孤單 依舊甚忙
其實你不必擔心我無事幹
有心 然而無謂探望
放心 無窮盡空虛總會面對
放心 無涯岸漆黑總會漸退
無論你當天撕得我心多破碎
我已太懶太累分錯或對
放心 還未唏噓
心跳呼吸正常 不要擔心冷場
不要關注未找到新歡亮相
偶或鬚根過長 不過請你別問詳 為我操心兼緊張
心跳呼吸正常 工作休息照常
(一切安好正常 天氣交通正常)
所有的往事來年無痕及癢
不需你來安撫騷擾 我獨唱 (不需你來關心猜測 我動向)

原唱為張國榮的同名歌曲《心跳呼吸正常》

apple

Leave a Reply