eli – OVERTIME


eli - OVERTIME 歌詞 MV

OVERTIME

主唱:eli
作曲:eli
填詞:eli
編曲:eli
監製:eli.C.Y. Kong.Ken Au

歌詞

轉眼走近轉眼歸去
莫希冀
尋獲無數遺下滋味
穿透不過冰冷空氣
冷空氣
凝結著這熱切心霏

沿路准我逗留
沿路非我逗留
沿路准我逗留
沿路非我逗留

沿路看不透 猜得不夠透
尋往昔的舊有空氣
沿路繁華香氣
溶掉我往昔喜與悲
Woo

轉眼走近轉眼歸去
莫希冀
尋獲無數遺下滋味
穿透不過冰冷空氣
冷空氣
凝結著這熱切心霏

沿路看不透 猜得不夠透
尋往昔的舊有空氣
沿路繁華香氣
溶掉我往昔喜與悲
Woo

No no no
No no no no no woo
No no no no no
No no woo
沿路准我逗留
沿路非我逗留
No no no no no
No no woo
沿路准我逗留
沿路非我逗留
沿路准我逗留
沿路非我逗留

apple

Leave a Reply